ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.utazomagyar.hu szolgáltatásaihoz

Hatályos: 2023.09.01-től

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve: Kókai Balázs EV
Az adatkezelő címe: Székhely: 4027, Debrecen, Füredi út 26 1.em. 3.ajtó
Az adatkezelő elérhetőségei:
e-mail: [email protected]
honlap: https://utazomagyar.hu

Továbbiakban: Szolgáltató / www.utazomagyar.hu / utazomagyar.hu

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

1. Személyes adat: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

 • Az adatkezelés célja: A számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bek. szerinti bizonylat kezelése (elektronikus
  nyugta)
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) Jogi kötelezettség teljesítése
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 8 év

2. Személyes adat: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, egyéb személyes adat, melyet a bejelentés szövege vagy csatolmánya tartalmaz Telefonszám

 • Az adatkezelés célja: Ügyfélszolgálat, segítségnyújtás e-mailben, telefonon
  Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Az ügyfélszolgálatot felkereső személyek adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk,
  de legfeljebb 5 évig. Hozzájárulását az [email protected] címre
  küldött levélben vonhatja vissza.

3 . Személyes adat: Szállítási név és cím

 • Az adatkezelés célja: A házhoz szállítás lehetővé tétele.
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de legfeljebb 5 évig. Hozzájárulását az
  [email protected] címre küldött levélben vonhatja vissza.

4. Személyes adat: E-mail cím

 • Az adatkezelés célja: hírlevél feliratkozás, új funkciókról értesítés küldése
  Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről való leiratkozásig

5. Személyes adat: Bankszámlaszám

 • Az adatkezelés célja: A fennmaradt egyenleg megtérítése.
  Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de legfeljebb 5 évig. Hozzájárulását az
  [email protected] címre küldött levélben vonhatja vissza.

6. Személyes adat: Cookie azonosító, IP cím

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelő valamennyi weboldalának működéséhez feltétlenül szükséges technikai kódok alkalmazása,
  valamint a felhasználói élmény növelése és anonim látogatottsági
  statisztikák, anonim és összesített látogatói elemzések, marketing tevékenység érdekében
  technikai kódok elhelyezése a felhasználó böngészőjében.
  Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
  Az adatkezelés (tárolás) időtartama: Ideiglenes cookie-k – az adott böngészési munkamenet időtartamáig maradnak a felhasználó
  eszközén, azután törlődnek. (Ez jellemzően az összes böngésző oldal
  bezárásáig tart.) Állandó cookie-k – egészen addig maradnak a
  felhasználó eszközén, amíg manuálisan ki nem törli őket. A weboldal
  elhagyása nem eredményezi ezek törlését.

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

A kezelt személyes adatok forrása:

A személyes adatok közvetlenül az Érintettől származnak, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek az adatkezelőhöz.

Az adatok továbbításra kerülnek:

EU-n belüli és kívüli országokat külön jelöljük.

Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők):
Kategória, cégnév, székhely, tevékenység

Billingo Technologies Zrt. (EU-n belüli)

1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Billingo adatkezelés

Számlázás, e-nyugta kiállítás

Fastmail – (EU-n kívüli)
Fastmail Pty. Ltd.
PO Box 234
Collins St West
Victoria 8007 Australia
Fastmail adatkezelés

Levelezés

Fly.io(EU-n kívüli)
2045 W. Grand Ave Ste B PMB 69109
Chicago IL 60612
Fly.io adatkezelés

Szerver hoszting

Amazon AWS –- (EU-n kívüli)
440 Terry Ave N, Seattle, WA 98109 USA
Amazon AWS adatkezelés

Levelezés & automatikus e-mail küldés

Cloudflare – (EU-n kívüli)
405 Comal St
Austin, TX 78702
USA
Cloudflare adatkezelés

CDN, weboldal optimalizálás

Stripe Inc – (EU-n kívüli)
Stripe adatkezelés

Bankkártyás fizetés

ConvertKit – (EU-n kívüli)
ConvertKit adatkezelés

Hírlevél

Meta Platforms
Ireland
Meta adatkezelés

Facebook pixel, marketing

TikTok – (EU-n kívüli)
TikTok adatkezelés

TikTok pixel, marketing

Sentry – (EU-n kívüli)
Sentry adatkezelés

Weboldal diagnosztika, hibajelentések

A számlázási tevékenységeinkhez adatfeldolgozót veszünk igénybe, ugyanis a könyvelést külső cég: Pregnáns Bt. (4027, Debrecen, Füredi út 26 1.em. 3.ajtó) végzi. A velük megkötött szerződésünk része az adatfeldolgozásról szóló megállapodás, mely biztosítja, hogy eljárása során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával, kizárólag az utasításunknak megfelelően végzik az adatok kezelését.

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Google Ads konverziókövetés használata
A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

A szállítási partnereink:

Cégnév: FoxPost Zrt.
Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119.
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
E-mail cím: [email protected]

ÁSZF: FoxPost ÁSZF
Adatvédelmi tájékoztató: FoxPost adatkezelés

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cg. 01-10-042463
adószám:10901232-2-44
levelezési cím: 1540 Budapest
honlap: www.posta.hu
A Magyar Posta Zrt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cg. 13-09-111755
adószám:12369410-2-44
honlap: https://gls-group.eu
A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A személyes adatokhoz az adatkezelő (Kókai Balázs EV) fér hozzá (Számlázási adatokhoz a partner könyvelőcég, szállítási adatokhoz a partner szállítócég).

Adatbiztonsági intézkedés

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a vállalat felhőalapú tárhelyén tárolja elektronikus formátumban.

3. Az Érintett jogai:

A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését

Korlátozáshoz való jog

Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat

4. Érintetti jogok gyakorlása

Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.9.
Email: [email protected]
Telefon: +36 (1) 391-1400 / Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://naih.hu

6. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Módosítva: 2023.09.01.

Gyakori kérdések

Mi az ENC és miért jó nekem?
Horvátországban az autópálya rendszer nem matricás, mint Magyarországon, hanem fizetőkapus rendszer van. Felhajtáskor jegyet kell húzni, majd pedig a megtett km alapján lehajtáskor fizetünk a sorompónál.

A nyári időszakokban a rengeteg turista miatt a fizetőkapuk túlterheltek lehetnek, így több órás dugók alakulhatnak ki.

Az ENC készülék segítségével az autópálya díjak megfizetése gyorsan és egyszerűen online előre feltöltött egyenleg alapján történik, erre egy a tömegtől elkülönített ENC-el jelölt sávban.

Az ENC készülék mérete egy pendrive-hoz hasonló, így néz ki:
ENC készülék
Hogyan kell használni az eszközt?
Az ENC használata nagyon egyszerű, nem kell tölteni vagy bármit beállítani rajta. A készüléket egyszerűen a szélvédőhöz kell tartani a fizetőkapuknál és az ENC feliratú sávban kell behajtani.

A sorompóhoz érve az eszköz rövid hangot ad ki és regisztrálja az eszközt, pár másodperc és nyílik a kapu. Lehajtáskor ugyan így kell eljárni.

További részletes információkat a ENC Használati Útmutató oldalon talál.
Mennyibe kerül az ENC bérlés?
Az eszköz bérlési díja egységesen bruttó 8700 Ft az első 14 napig. Minden megkezdett 14 nap után további 8700 Ft számolunk fel.

Ezen felül a horvát autópályadíj, melyet előre kalkulálunk Önnek a megjelölt úticél alapján. A végső elszámolás az eszköz visszajuttatását követően történik, a megtett utak alapján. Az autópályadíj összege ugyanannyi, mint ha készpénzzel vagy bankkártyával a fizetőkapuknál fizetne.

Amennyiben több útdíjat használt el az előre kalkulált díjaknál, úgy emailben küldött linken keresztül rendezheti tartozását.
Hogyan tudok rendelni?
Az ENC bérlés oldalon tudja kitölteni bérléssel kapcsolatosan adatait, számlaadatait.
Mennyivel előbb érdemes rendelni az ENC készüléket?
A megrendelt készüléket az ENC átvétel-nél megadott nap előtt 1 nappal postázzuk, hogy biztosan megérkezzen. (1 napos gyors szállítással). Amennyiben ünnepnap beleesik a rendelésében, kérjük kalkulálja bele a plusz 1 napot.
Honnan tudom, hogy mennyit használtam az eszközt?
Az ENC bérlését követően emailbe kap egy linket, ahol nyomon tudja követni a megtett autópályaszakaszait és díjait.
Hogyan tudom visszajuttatni a készüléket, miután használtam?

Az eszköz visszaküldéséhez házhoz rendelheti a GLS szállító partnerünk futárát vagy használhatja az alábbi csomagautomaták egyikét.

GLS Futár házhoz rendelése
AJÁNLOTT
Az alábbi adatokat kérjük küldje el az [email protected] e-mail címünkre. Az elküldött adatok alapján Önhöz rendeljük partnerünk futárát.
 • - Név
 • - Utca, házszám
 • - Irányítószám, Város
 • - Telefonszám
 • - Felvétel dátuma
A felvétel díja: 1990 Ft

FOXPOST csomagautomata
Automata adatok Debrecen OMV Füredi út (HU1082) 4027 Debrecen, Füredi út 27.
Posta csomagautomata
Automata adatok 4027, Füredi út 27., Debrecen 14 sz. automata - Malompark
GLS csomagautomata
Automata adatok GLS Automata OMV Debrecen Füredi út 27.
Horvátország autópályadíj kalkulátor
Elakadt valamiben? Segítünk!