Általános Szerződési Feltételek

A weboldal (https://www.utazomagyar.hu/) használatával és megrendelése elküldésével Ön, a Felhasználó kijelenti, hogy teljes terjedelmében elolvasta és elfogadta az oldal által kínált Szolgáltatásaira vonatkozó szerződési, bérlési feltételek, az adatkezelési információkat és ezen dokumentumok minden pontjával egyetért.

A Bérlő megrendelése leadásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket.

Az oldal üzemeltetője:

Név: Kókai Balázs EV.
Székhely: 4027, Debrecen, Füredi út 26 1.em. 3.ajtó
Adószám: 51391252-1-29
Email címe: [email protected]

Fogalmak:

Bérbeadó: az a jogi személy, aki saját tulajdonába lévő eszközökre megrendelést fogad

Bérlő: az a természetes személy, aki saját nevében a www.utazomagyar.hu weboldalon a szükséges adatok kitöltésével megrendelést ad le.

ENC: A Hrvatske autoceste d.o.o. által forgalmazott, a Hrvatske autoceste d.o.o. által üzemeltetett horvátországi autópálya díjfizetésére alkalmas, elektronikus eszköz, mely Horvátországon kívül más országokban nem használható.

Napidíj: Az eszköz-használati lehetőségének időszakos átengedésének díja. Az utazomagyar.hu a díjat az eszköz átvételének előre megadott időpontjától kezdődően számítja fel. A napidíj mértéke olyan változó érték, melynek összegéről az oldal üzemeltetője a Bérlőt a megrendelés leadása során tájékoztatja.

Átvétel ideje: A Bérlő által a megrendelés leadásakor választott időpont, mely napon az eszközt lehetőség szerint a Bérbeadó eljuttattja a Bérlő által megadott postázási címre. Az eszköz átadása házhozszállítással történik, melynek összegéről az oldal üzemeltetője a Bérlőt a megrendelés leadása során tájékoztatja.

Leadás ideje: A Bérlő által a megrendelés leadásakor választott időpont, mely napon az eszközt legkésőbb lehetősége van késedelmi díj felszámítása nélkül leadni. Az az időpont, ameddig Bérlőnek legkésőbb lehetősége van az eszközt feladni késedelmi díj felszámítása nélkül. Az utazomagyar.hu a feladás dátumát a csomagon szereplő dátumbélyegzőn ellenőrzi.

A Kókai Balázs EV. (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja a Bérlőnek a www.utazomagyar.hu weboldal kitöltött ENC bérbeadás nevű űrlapban leírt opcionálisan választható adatoknak megfelelően az ENC készüléket az alábbi feltételekkel: Weboldal: A https://www.utazomagyar.hu/ weboldal

A Bérlő köteles a megrendelés során a személyéről és az utazása időtartamáról valós adatokat megadni.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt ENC készülék kizárólag Horvátországban és a megrendelés visszaigazolásban megjelölt időszakban használható a megrendeléskor megismert feltételekkel.

A megrendelés elküldésével Bérlő a kiválasztott eszközt az általa megadott járműkategóriára és időtartamra eseti jelleggel bérli.

A bérelt eszköz csak a megrendeléskor megadott kategóriájú járműben használható. A helyes kategória megválasztása Bérlő felelőssége. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a helyes kategóriánál alacsonyabb kategóriájú eszközzel hajt át a fizetőkapun, úgy a helyes kategória szerinti útdíjon felül 50% pótlékot köteles fizetni. Amennyiben a helyes kategóriánál magasabb kategóriájú eszközzel hajt át a fizetőkapun, úgy a magasabb kategória szerinti útdíjat köteles megfizetni, és a helyes és a magasabb kategória közti díjkülönbség visszatérítésére nincs mód.

Bérlő köteles a bérelt eszközt rendeltetésszerűen használni és minden horvátországi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési és parkolási szabályokat betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.

Bérlő köteles a bérelt eszközt kellő gondossággal kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik, melynek maximális összege ENC készülékenként 25.000 Ft.

A bérleti szerződés: a Bérlő által a weboldalon található „ENC bérlés” kitöltött és elküldött díjszabás szerint jön létre, miután azt az www.utazomagyar.hu e-mailes úton visszaigazolta.

A bérleti szerződés ideje alatt a bérelt eszközön felmerülő útdíj költségek Bérlőt terhelik.

Bérlő a megrendelés során az utazomagyar.hu által meghatározott útdíj-előleget köteles fizetni.

A minimális bérleti időtartam 3 (három) nap. Egy bérleti nap a kalendáriumi napnak megfelelő, a bérleti időszak az eszköz weboldalon megadott ENC átvételének napjától kezdődik és az ENC leadása mezőben megadott kalendáriumi napig tart. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt eszközt a megrendeléskor meghatározott bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően késve (ENC leadása mezőben megadott dátumot követő) szolgáltatja vissza, úgy 500 Ft/nap késedelmi díjat köteles fizetni. Amennyiben Bérlő több mint 10 nap késedelembe esik, úgy az www.utazomagyar.hu jogosult az eszközt elveszettnek nyilvánítani, és Bérlő részére az eszköz elvesztésekor esedékes díjat számlázni, melynek maximális összege ENC készülékenként 25.000 Ft. Amennyiben Bérlő az eszközt a megrendelés során megadott dátumot követően továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti időszak lejárta előtt 24 órával e-mailben vagy telefonon a szolgáltató tudomására kell hoznia. A szolgáltató a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani.

Átvétel és leadás

Átvételre Bérlőnek a megrendelése leadásakor házhozszállítással vagy Foxpost csomagautomatában való rendelésre van lehetősége. A házhozszállítás díja vagy az automatában történő rendelés díja a rendelés leadásakor meghatározott díjszabás szerint történik.

Bérbeadó vállalja, hogy a szerződésben a Bérlő által meghatározott időpontban a Bérlő részére biztosítja az eszközt.

A Bérlő vállalja, hogy a szerződésben az általa meghatározott módon és időpontban az eszközt visszajuttatja a Bérbeadónak, melynek szállítási költségét a Bérlőt terheli: - Postai úton, legkésőbb a szerződésben megadott leadási időpontot követő 24 órán belül, kivéve abban az esetben, ha az hétvégére esik.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg, és sérülés észlelése esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Az oldal szolgáltatója minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy legkésőbb a Bérlő által az „ENC átvétele” mezőben megadott napon történjen meg az eszköz(ök) kiszállítása, azonban a házhozszállításért felelős partnerek munkaszervezéséért felelősséget vállalni nem tud.

Az Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a ki- és visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag/szállítási díj ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Az eszközleadása utána amennyiben Bérlő az útdíj-előleghez képest kevesebb összeget használt fel, úgy a szolgáltató a díjak levonása után fennmaradt összeget a Bérlő Magyarországon vezetett bankszámlaszámára átutalás útján téríti vissza 30 napon belül. Túlforgalmazás esetén Bérlő köteles a különbözetet a www.utazomagyar.hu részére számla alapján átutalás útján megtéríteni 14 napon belül. A valós felhasználás a Hrvatske autoceste d.o.o rendszerében, igazolásszerűen letölthető dokumentum, adott időszakra számolt összege. Az erről szóló igazolást a Bérbeadónak kötelessége a Bérlő tudomására adni. 1€ alatti különbözet esetén, csekély összegű tranzakció miatt nem történik kifizetés.

Technikai hibák

A Bérlő tudomásul veszi, hogy technikai okokból előfordulhatnak olyan tranzakciók, melyek a www.utazomagyar.hu rendszerében csak a bérleti időszak lezárultát követően jelennek meg. www.utazomagyar.hu a bérlet megszűnését követően időbeli korlát nélkül jogosult érvényesíteni minden olyan követelését, mely Bérlőnél a bérleti időszakban felmerült költség, de a bérlet lezárásakor a www.utazomagyar.hu -nak még nem volt róla tudomása. Bérlő elfogadja a számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó által bérbeadott eszköz esetleges hibás működésére a Bérbeadó felelősséggel nem tartozik.

A Bérlő köteles jelezni, amennyiben a szolgáltató által készített elszámolás tudomása szerint hiányos, és nem tartalmaz általa megtett útszakaszokat.

A Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy a www.utazomagyar.hu jogosult Bérlő esetleges szabálytalan közlekedésével kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.

Elállás

A megrendelés esetén Bérlőnek legkésőbb az „ENC átvétele” mezőben megadott napot megelőző 72 óráig (3 nap) van joga elállni. Ebben az esetben a szolgáltató az esetlegesen előre kifizetett díjakat visszatéríti Bérlőnek legkésőbb az elállást követő 14 napon belül.

Ezen időkorlátot követően a bérlet kiszállítási állapotban kerül, így a bérlettől elállni nem lehet.

Egyéb rendelkezések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.